Gramatura EAN BLOZ
0,5 g 5909991280185 4466031
1 g 5909991280222 4466038
5 g 5909991280208 4466033
10 g 5909991280246 4466035

Kodeiny Fosforan Półwodny

Codeini phosphas hemihydricus, Codeinum phosphoricum
Skład

brak

Wygląd

brak

Zastosowanie

brak

Nie zaleca się łączenia z:

brak

Zaleca się łączenie z

brak

Vehiculum

brak