gako unguator

W Niemczech około 50% farmaceutów stosuje technologię Unguator do przygotowywania wysokiej jakości maści na receptę, w krótszym czasie i przy minimalnym ryzyku zanieczyszczenia.

Jakości preparatów wykonanych w technologii Unguator nie można osiągnąć tradycyjnymi metodami mieszania, takimi jak moździerz i tłuczek.

Technologia Unguator

Rewolucja w farmaceutycznych metodach mieszania niestandardowych preparatów była głównym celem technologii Unguator. Jej celem jest uproszczenie przygotowywania wielu preparatów farmaceutycznych, kosmetycznych, weterynaryjnych i różnych innych, w ułamku czasu i kosztów związanych z konwencjonalnymi metodami.

Linia produktów gako unguator zaawansowanego systemu mieszania
„sweep-wall” przyspieszyła opracowywanie receptur i zwiększyła ogólną wydajność produkcji w przygotowywaniu receptur na mieszanki, takich jak maści, kremy, żele, pasty, czopki itp.

Asortyment produktów gako unguator obejmuje również unikalną konstrukcję słoików typu „push-up”, które współpracują ze sprzętem do mieszania gako unguator. Chociaż żadne pojedyncze urządzenie nie jest w stanie pomieścić wszystkich preparatów w żadnej instytucji zajmującej się mieszaniem, zastosowanie systemu gako unguator oferuje całą gamę nowych i uznanych związków o stałej jakości i walidacji poprzez zastąpienie wielu tradycyjnych urządzeń.